Anđela Bačinić

magistra kemije

Naša draga Anđela koja je nedavno magistrirala kemiju na PMF-u, u Zagrebu, će vam svojim posebnim, razigranim pristupom približiti svijet kemije toliko, da ćete sve ispite uspješno položiti, a uz to ćete i zavoljeti taj trenutno, omraženi predmet i svijet atoma i molekula.

PODIJELITE SA PRIJATELJIMA

Anđela Bačinić
Magic Japa
La La Land
Kazalište Šareni svijet